Browsing Tag

AIA Regional Passport

เอไอเอ เปิดตัวบริการสินไหมต่างประเทศ ‘AIA Regional Passport’…

เอไอเอ ประเทศไทย ยกระดับบริการสินไหมแก่ผู้เอาประกันภัยของเอไอเอ มอบบริการพิเศษให้แก่ ผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (AIA Infinite Care) ด้วยบริการสินไหมต่างประเทศ เอไอเอ ริจินัล พาสปอร์ต (AIA Regional…