‘รถไฟ-รถทัวร์-การบินไทย’ พร้อมใจให้ผู้โดยสารเลื่อนตั๋วเดินทางช่วง ‘สงกรานต์ 63’ ฟรี!

“ศักดิ์สยาม” ไฟเขียวยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตั๋วเดินทาง “รถไฟ-รถทัวร์-เครื่องบิน” หลัง ครม. ยกเลิกสงกรานต์ เม.ย. 2563 ด้าน บขส.-รฟท.-บินไทยฯ พร้อมใจให้คืน-เลื่อนตั๋วเดินทางฟรี!!!

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท ที่ได้มีการจองตั๋วเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 2563 ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (17 มี.ค. 2563) มีมติเลื่อนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ออกไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะมีการชดเชยวันหยุดในภายหลังนั้น ให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้า สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) ไปพิจารณาการยกเลิกตามประกาศของ ครม. ที่ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย 7 และสาย 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร หรือย้ายช่วงการดำเนินการไปให้มีผลที่ ครม. จะประกาศใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบกับการเดินทางของประชาชน

ด้านนายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า หลังจาก ครม.มีมติเลื่อนวันหยุดของเทศกาลสงกรานต์ 2563 ออกไปนั้น โดยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ในส่วนของประชาชนผู้เดินทางโดย บขส. ที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนตั๋วช่วง เม.ย. 2563 ออกไปก่อนนั้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ขณะที่ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทางโดยคืนตั๋วที่จองไว้นั้น ก็จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 

ทั้งนี้ ในส่วนของบขส.ในช่วงที่มีการเปิดจองตั๋วในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 พบว่า มียอดการจองตั๋วเกือบ 100 % ของจำนวนที่นั่งที่มีแล้ว โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่ผ่านมา บขส.มียอดการใช้บริการการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลเฉลี่ยวันละ 120,000 คน ในด้านช่วงปกตินอกเทศกาลนั้น ก็จะมีประชาชนเดินทางเฉลี่ยวันละ 60,000 คน

ขณะที่นายสุภัทร์ วรวัฒนนุทัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการโดยสาร รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวภายหลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรให้คืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าธรรมเนียมคืนตั๋วให้กับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารก่อนวันที่ 17 มี.ค. 2563 และไม่ต้องการเดินทาง สามารถขอคืนตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง ส่วนผู้ที่ต้องการเลื่อนการเดินทาง สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้มากกว่า 1 ครั้ง จากระเบียบเดิมที่ให้เลื่อนการเดินทางได้เพียงครั้งเดียว

นอกจากนี้ รฟท.จะยกเลิกขบวนรถโดยสารเที่ยวพิเศษ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย ขบวนรถพิเศษที่ให้บริการเสริมวันที่ 10-11 เม.ย. 2563 และ 15-16 เม.ย. 2563 รวมขาไปและกลับ 12 ขบวน แต่จะยังเตรียมพร้อมไว้รองรับหากความต้องการเดินทางยังมีเป็นจำนวนมาก ส่วนขบวนรถเที่ยวปกติยังคงเปิดให้บริการตามตารางเดินรถเดิม อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปทั้งหมดจะถูกเสนอให้นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการ รฟท. พิจารณาอนุมัติภายในวันนี้ จากนั้นจะมีการออกเป็นประกาศ รฟท. ภายในวันที่ 19 มี.ค. 2563 และประชาชนสามารถไปขอคืนเงินได้ทันที แต่ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องการขอเงินคืนให้ทยอยดำเนินการ เพื่อความสะดวกของทุกฝ่าย

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่วนของการบินไทย หากผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 นั้น ผู้โดยสารสามารถดำเนินการยกเลิก และเปลี่ยนวันเวลาที่จะเดินทางได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเดินทางแต่อย่างใด