ดีเดย์! พรุ่งนี้ (16 มี.ค. 63) ‘ศักดิ์สยาม’ เข้มสกัด ‘โควิด-19’ สั่งหน่วยงานอัพเกรดมาตรคัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าทุกระบบขนส่ง ‘บก-น้ำ-ราง-อากาศ’

“ศักดิ์สยาม” เข้มสกัด “โควิด-19” ดีเดย์ 16 มี.ค. นี้ สั่งหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองประชาชน ก่อนเข้าระบบขนส่ง “บก-น้ำ-ราง-อากาศ”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แพร่กระจายมากขึ้น ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานด้านระบบขนส่งในหลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศนั้น ตนจึงได้มีนโยบายสั่งการเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้เคยสั่งการไปก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์เกิดขึ้น โดยให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการคัดกรอง ในกรณีที่มีประชาชน หรือผู้ปฏิบัติงาน จะเข้าไปในสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ รวมถึงยานพาหนะของแต่ละหน่วยงาน ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจก่อนที่จะอนุญาตให้ประชาชน หรือ เจ้าหน้าที่เข้าไปในบริเวณต่างๆ

ทั้งนี้ หากพบผู้ที่มีอาการป่วย หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ประสานงานส่งตัวให้โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ให้จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เพียงพอ และมีความเหมาะสมกับการปฎิบัติงาน โดยให้เริ่มปฎิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายขึ้น ขณะเดียวกัน ยังได่สั่งการให้หน่วยงานฯ รายงานผลการปฎิบัติให้กระทรวงคมนาคมรับทราบทุกวัน