‘ขนส่งฯ’ พร้อมรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 63 ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เปิดตรวจสภาพรถ-มอเตอร์ไซต์ฟรี! 15 มี.ค.-17 เม.ย.นี้

“ขนส่งทางบกฯ” พร้อมรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 63 ผนึกภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชนทั่วไทย เปิดตรวจสภาพรถยนต์-มอเตอร์ไซต์เบื้องต้นฟรี! ดีเดย์ 15 มี.ค.-17 เม.ย.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญ โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยหนึ่งในมาตรการเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สำคัญ คือ การสร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่ใส่ใจดูแลบำรุงรักษาความพร้อมของตัวรถก่อนการเดินทาง 

โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 หน่วยงาน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 17 เม.ย. 2563 ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อาทิ บริษัทผู้ผลิตและศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ บริษัทประกันภัย ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถ ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สในรถยนต์ บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สถานตรวจสภาพรถเอกชน รวมทั้งสมาคมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนศูนย์บริการมากกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับ การดำเนินการภายใต้กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” จะให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น โดยไม่คิดค่าบริการ  จำนวน 20 รายการ อาทิ การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องทุกเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

อย่างไรก็ตาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจนำรถเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 346,231 คัน ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีประชาชนนำรถเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 340,180 คัน สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เทศกาลสงกรานต์ 2563 ได้ที่ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่  15 มี.ค.-17 เม.ย. 2563