รวมพลัง’คนเครน’PCA พร้อมทำดีเพื่อสังคม


.
สมาคมผู้ประกอบการรถเครน จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 62 มีสมาชิกพร้อมหน่วยงานพันธมิตรเดินทางเข้าร่วมคับคั่ง ดึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมส่งมอบห้องพักตำรวจทางหลวงให้กับกองบังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

คุณสุทธิชัย ปิยรัตนวรสกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการรถเครน เปิดเผยว่า ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านสมาชิก อีกทั้งองค์กรและหน่วยงานทุกๆ ภาคส่วน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่จะมีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ประกอบการตลอดจนต่อยอดทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สมาคมผู้ประกอบการรถเครนยังได้ทำพิธิส่งมอบห้องพักตำรวจทางหลวงให้กับกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยมี พล.ต.ต. ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นผู้แทนรับมอบ และมีพล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย พ.ต.อ. สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวงให้เกียรติเป็นพยาน

“ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ครั้งนี้เราได้ถือโอกาสส่งมอบห้องพักตำรวจทางหลวงให้กับกองบังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างห้องพักดังกล่าวจำนวนกว่า 5 แสนบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจทางหลวง จำนวน 2 ห้องพัก และในอนาคตยังมีแผนที่จะก่อสร้างและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาระกิจของตำรวจทางหลวงอย่างต่อเนื่อง” คุณสุทธิชัยกล่าว

คุณสุทธิชัย กล่าวต่อถึงภาระกิจของสมาคมฯ ว่า ที่ผ่านทางสมาคม ได้จัดตั้งคณะทำงานเข้าไปหารือกับทางกระทรวงคมนาคมและติดตามความคืบหน้าถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถเฉพาะกิจขนาดใหญ่ (Oversize Vehicle) ซึ่งมีลักษณะตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทานในหมวด 3 รวมถึง ได้ผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านกระบวนการแก้ไขทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังร่วมประชุมเสนอแผนรองรับผลการทำงานวิจัยศึกษา เรื่องแนวความคิดการออกมาตราการบังคับเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงทางในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินบนเส้นทางหลวง โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเพื่อประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในมิติมุมมองของทางหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ ยังคงเดินหน้าร่วมพูดคุยประเด็นการแก้ไขปัญหาของสมาคมฯและติดตามความคืบหน้าการพิจารณาแยกหมวดประเภทรถเครนกับทางกรมการขนส่งทางบกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด ยังอยู่ในกระบวนการไตร่ตรองเพื่อพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมาย

ด้านคุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวว่า การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญเพราะกฏหมายกำหนดให้จัดการประชุมทุกสมาคม ภายใต้กฏหมาย พ.ร.บ. สมาคมการค้าของกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นการให้หมู่มวลสมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเป็น ร่วมกิจกรรมกันปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสมาคมผู้ประกอบการรถเครน เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จึงทำให้มีพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาคการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางเรือ และทางอากาศ มาร่วมประชุมด้วยกันมากมาย จากทั่วประเทศ ตลอดจนมีการออกบะแสดงสินค้า นวัตกรรมจากค่ายรถและผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักและเครื่องมือทุ่นแรงด้านความปลอดภัยในการยกขนเคลื่อนย้ายสิ่งของและอื่นๆ เช่นเดียวกัน
สำหรับ กลุ่มผู้ประกอบการรถครน นับว่ามีบทบาทและความสำคัญต่างๆ มากมาย เพราะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น ถนน สะพาน อาคารสูง ท่าเรือ หรือโครงการรถไฟฟ้า ขนาดใหญ่ การเก็บกู้เมื่อเกิดอุบัติหตุ หรือตึกถล่ม อุทกภัย วาดภัย และอื่นๆ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก