เจออีกแล้ว! ‘สนามบินดอนเมือง’ พบ 3 ผู้โดยสารชาย ‘ไทย-จีน-ญี่ปุ่น’ เข้าข่ายเฝ้าระวัง ‘COVID-19’

ทอท. รายงาน “ศักดิ์สยาม” ระบุ 1 มี.ค. 63 “สนามบินดอนเมือง” พบ 3 ผู้โดยสารชาย “ไทย-จีน-ญี่ปุ่น” เข้าข่ายเฝ้าระวัง “COVID-19” ส่งต่อสถาบันบําราศนราดูรแล้ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อ Coronavirus Disease Starting in 2019 (COVID-19) ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้รายงานผลการคัดกรองผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ทําการคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก และผู้โดยสารภายในประเทศขาออกจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 106,528 คน พบผู้โดยสารและลูกเรือที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง ณ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. ผู้ชายชาวจีน อายุ 36 ปี เดินทางมาด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD583 เดินทางมาจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิได้ 37.7 องศาเซลเซียส แพทย์ประจําด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรค COVID-19 จึงนําส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร
  2. ผู้ชายชาวญี่ปุ่น อายุ 65 ปี เดินทางมาด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ621 เดินทางมาจากเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการ ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิได้ 38.1 องศาเซลเซียส แพทย์ประจําด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรค COVID-19 จึงนําส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร
  3. ผู้ชายชาวไทย อายุ 39 ปี เดินทางมาด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD655 เดินทางมาจากเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิได้ 36.1 องศาเซลเซียส มีอาการมีน้ํามูก ไอ หายใจหอบเหนื่อย แพทย์ประจําด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรค COVID-19 จึงนําส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร