เคาะแล้ว! บอร์ด รฟท. ไฟเขียวผลสรรหา ‘ผู้ว่ารถไฟ’ คนใหม่ ว่อนสะพัด ‘นิรุฒ’ เตรียมขึ้นแท่นนัมเบอร์วัน-จ่อชง ครม.แต่งตั้ง มี.ค.นี้

บอร์ด รฟท. เห็นชอบผลสรรหา “ผู้ว่ารถไฟ” คนใหม่ เร่งเจรจาผลตอบแทน ชง ครม.ไฟเขียว มี.ค.นี้ ยัน! โปร่งใส-เป็นธรรม ด้านวงในสะพัด “นิรุฒ” ขึ้นแท่นนัมเบอร์วัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  (ขบ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด รฟท. วันนี้ (13 ก.พ. 2563) ว่า ที่ประชุมบอร์ดมีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้ว่าการ รฟท. คนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯโดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ รฟท. ในฐานะประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกให้บอร์ดพิจารณา หลังผ่านกระบวนการสรรหา และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ยื่นสมัครทั้ง 4 รายไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 โดยในตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ชนะได้ เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ 

ขณะเดียวกัน หลังจากนี้จะเสนอรายชื่อไปที่คณะกรรมการเจรจาค่าตอบแทน โดยจะใช้เวลาเจรจาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นจะเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา ก่อนส่งเรื่องกลับมาที่บอร์ดอีกครั้ง จากนั้นจะเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งภายใน มี.ค.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานบอร์ด รฟท.

“วันนี้บอร์ดได้สรุปรายชื่อผู้ว่า รฟท. คนใหม่แล้ว โดยสรุปไว้ 2 รายชื่อ แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ เพราะยังไม่ครบกระบวนการ ซึ่งหลังจากนี้จะส่งรายชื่อคนที่ได้คะแนนสูงสุดไปให้คณะกรรมการเจรจาค่าตอบแทน 1 รายชื่อก่อน เพื่อเจรจาเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขในสัญญาจ้างว่ารับได้ไหม ถ้าไม่รับเงื่อนไข ก็จะเรียกคนที่ได้อันดับ 2 มาเจรจา ซึ่ง สคร.ยืนยันว่าสามารถทำได้” นายจิรุตม์ กล่าว

จากข้อเรียกร้องของสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ที่ต้องการให้ผู้ว่า รฟท.คนใหม่เป็นคนใน รฟท. เนื่องจากมีความเข้าใจงาน พร้อมทั้งสานต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมบอร์ด รฟท. ได้รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นในคณะกรรมการสรรหาทุกท่าน โดยยืนยันว่ากระบวนการสรรหามีความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงคณะกรรมการสรรหาแต่ละท่าน มีความเป็นอิสระในการคัดเลือก และเป็นไปตามกระบวนการอย่างครบถ้วน

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานสรรหาผู้ว่า รฟท.

ด้านนายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาฯ กล่าวว่า ภายหลัง ครม.มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ว่า รฟม.คนใหม่แล้ว จึงจะสามารถเปิดเผยคะแนนได้ โดยในเบื้องต้นผู้ที่ชนะการคัดเลือกอันดับที่ 1 ได้คะแนน 90 คะแนนจาก 100 คะแนน ขณะที่อันดับที่ 2 มีคะแนนห่างจากผู้ชนะ 2-3 คะแนน ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ว่า รฟท.คนใหม่นั้น จะต้องมีความรู้ในทุกด้าน ไม่เพียงเฉพาะแค่ระบบรางเท่านั้น เช่น ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ว่า รฟท. ไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกนั้น ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน

ขณะที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระบวนการสรรหาและการตัดสินใจว่าให้ให้ใครเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่า รฟท.คนใหม่นั้น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ด รฟท. ที่จะเป็นผู้พิจารณา หาก บอร์ด รฟท.มีมติออกมาอย่างไร และมีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ก็ถือเป็นอำนาจของบอร์ดที่สามารถกระทำได้ 

แหล่งข่าวจาก รฟท. ระบุว่า ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่า รฟท.คนใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอ 2 รายชื่อเรียงลำดับตามคะแนนสูงสุด ได้แก่ 1.นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย และเลขานุการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2.นายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการ รฟท. (กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน) 

สำหรับรายชื่อผู้สมัครอีก 2 ราย คือ นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ รฟท. (กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน) และนายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อดีต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์)