รฟม. สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพิ่ม ‘สถานีบางขุนนนท์-อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว’

รฟม. เร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 หวังสนองนโยบายรัฐ ลุยติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพิ่ม “สถานีบางขุนนนท์-อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว” พร้อมชวน ปชช. หันมาใช้รถไฟฟ้าแทนรถยนต์มากขึ้น

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบในหลักการ “12 มาตรการแก้ฝุ่น PM 2.5” โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้น รฟม. ในฐานะผู้กำกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และดำเนินมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ทุกโครงการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในพื้นที่ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT)

สถานีบางขุนนนท์

ทั้งนี้ ปัจจุบัน รฟม. ได้เพิ่มการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกน้ำ/ ละอองน้ำในอากาศในพื้นที่ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) บริเวณใต้สถานีบางขุนนนท์ และบริเวณชั้น G อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว (ฝั่งถนนลาดพร้าว) โดยจะทำการฉีดพ่นละอองน้ำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเช้า – เย็น เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 รวมถึงช่วยลดความร้อนในบริเวณที่ผู้ใช้บริการสัญจรไปมา ซึ่ง รฟม. จะมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนจุดติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกน้ำ/ ละอองน้ำในอากาศในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม และ รฟม. ใคร่ขอเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ ซึ่ง รฟม. มีบริการอาคารและลานจอดรถตลอดแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รองรับการเดินทางต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า MRT ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่ง

อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว