‘ทางหลวงฯ’ ทุ่มงบ 1.35 พันล้าน ขยายถนนแม่สอด เชื่อม ‘เวียดนาม-เมียนมา’ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอ-ตต.

“กรมทางหลวง” ทุ่มงบ 1.35 พันล้าน ขยายถนน ทล.หมายเลข 12 “แม่สอด” ระยะทาง 86 กม. เชื่อมเวียดนาม-เมียนมา ช่วยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ระบุว่า ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 12 สาย ตาก – อ.แม่สอดทั้ง 4 ตอน ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสาย ระหว่าง กม.0 – กม.86 ระยะทางยาวประมาณ 86 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตากจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West – Economic Corridor) 

โดยเริ่มจากเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านจังหวัดสะวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวเข้าชายแดนประเทศไทยด้านตะวันออกที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดตาก เข้าชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่เมืองเมาะลำเลิง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สำหรับลักษณะการก่อสร้างนั้น ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร และเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางลาดชันเป็นช่วงๆ อีก 1 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยแบริเออร์ คอนกรีต  รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,356 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการเดินทาง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน