ทช.คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน เตรียมเปิดใช้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะบนถนนขาเข้า ‘เชียงใหม่’ ดีเดย์ พ.ค.นี้

“ทางหลวงชนบท” คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน เตรียมเปิดใช้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านร้อยจันทร์ จ.เชียงใหม่ รับรถบรรทุกผ่าน 1,700 คัน/วัน ดีเดย์เปิดใช้ พ.ค.นี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3035 เป็นถนนเชื่อมอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กับทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – อ.จอมทอง) ซึ่งได้รับการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 27.55 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรจากอำเภอทางด้านใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 1,700 คัน/วัน 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผ่านสายทาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ถนนชำรุดอย่างรวดเร็วก่อนกำหนด และอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุในสายทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง บริเวณ กม.ที่ 10+600 ด้านซ้ายทาง (ขาเข้าเชียงใหม่) ขณะนี้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ ดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบก่อนจะเปิดใช้งานจริงภายใน พ.ค. 2563 ต่อไป