‘ฝรั่งเศส’ จ่ายเงินเอง! ลุยศึกษาแทรมภูเก็ตสายรอง ‘บางคู-ป่าตอง’ รับนักท่องเที่ยวเยือนไข่มุกอันดามัน คาดสรุปผล ส.ค.นี้

“ฝรั่งเศส” บุก “ไทย” ลุยศึกษาแทรมภูเก็ตสายรอง “บางคู-ป่าตอง” รับนักท่องเที่ยวเยือนไข่มุกอันดามัน อนุรักษ์เมืองเก่ามรดกโลก ขีดเส้นแล้วเสร็จ ส.ค.นี้ ก่อนชงคมนาคมไฟเขียว

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า วานนี้ (29 ม.ค. 2563) สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD) ได้เข้าพบนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองและการรักษามรดกชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำมาประยุกต์ใช้ในโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต (แทรม) รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และรักษามรดกชุมชน โดยในการหารือดังกล่าว นายชัยวัฒน์ ได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อให้มาพิจารณาความเหมาะสมโครงการฯ ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการศึกษานั้น ฝรั่งเศสจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

 

นอกจากนี้ AFD จะเข้ามาศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ พร้อมแนวทางในการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบาสายรอง (สเปอร์ไลน์) เส้นทางบางคู-ป่าตอง เนื่องจากป่าตองเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และเชื่อมต่อกับแทรมภูเก็ตสายหลักในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง บริเวณสถานีบางคู ที่ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวมถึงการขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีแผนดำเนินโครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2566 อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าว มีกรอบระยะเวลา 8 เดือน (นับตั้งแต่ ม.ค. 2563) หรือแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 2563 ก่อนที่จะเสนอมายังกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

สำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ตนั้น เป็นโครงการที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน จังหวัดภูเก็ตถือเป็นเมืองเก่าที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองมรดกโลก AFD จึงเข้ามาให้ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ไม่ให้กระทบในด้านต่างๆ ยังคงความเป็นเมืองภูเก็ตไว้