‘ม.หัวเฉียว’ จับมือ ‘ม.ปักกิ่ง’ เดินหน้าหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน สานสัมพันธ์ 2 ประเทศให้ยั่งยืน

ม.หัวเฉียว จับมือ ม.ปักกิ่ง เดินหน้าหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน มุ่งเน้น “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” สานสัมพันธ์ 2 ประเทศให้ยั่งยืน

หากพิจารณาจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ ว่า “จีน” คือมหาอำนาจ ที่จะผงาดและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หากจะทำธุรกิจหรือค้าขายร่วมกัน ก็จำเป็นต้องเรียนรู้ขนบ วัฒนธรรม ตลอดจนเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศจีน ยิ่งเราเรียนรู้ได้อย่างถ่องแท้เท่าใด ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำธุรกิจกับประเทศจีนเป็นไปอย่างราบรื่นมากเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันเริ่มมีสถาบันและองค์กรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตรเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและการพัฒนาของประเทศจีนมากขึ้น

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ด้วยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งขึ้นโดย “มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง” ซึ่งได้รับเงินบริจาคสนับสนุนการสร้างจากชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย มหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา และทำนุบำรุงสืบสานศิลปะวัฒนธรรม และเป็นการสานสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้นและยั่งยืน

จึงก่อเกิดเป็น หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน เพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศจีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ด้วยการสนับสนุนจากสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน มีเป้าหมายสำคัญ 3 ส่วนคือ

  • เข้าใจ : เข้าใจในอดีต ปัจจุบัน และมองเห็นอนาคตของจีน ทั้งด้านเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง ตลอดจนสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในประเด็นความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้กับผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารองค์กรทางสังคม ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
  • เข้าถึง : คือการเข้าถึงศูนย์กลางบริหารประเทศของจีน นั่นคือมหานครปักกิ่ง ได้เรียนรู้และเข้าถึงประเทศจีนในหลากมิติอย่างลึกซึ้ง ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ผ่านการบรรยาย โดยศาสตราจารย์ชั้นนำของประเทศจีน
  • พัฒนา : สร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนของสองประเทศ ผ่านเครือข่ายคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ องค์กรระหว่างประเทศไทย-จีน สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ องค์กรทางสังคมชั้นนำ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
อรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธานหลักสูตรฯ

อรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธานหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน เปิดเผยว่า หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ปีนี้เป็นรุ่นที่ 3 ก่อนหน้านี้ เมื่อครั้งปลุกปั้นหลักสูตรรุ่นแรก เพียงเพราะอยากจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ทำให้คนไทยเชื้อสายจีนหรือคนที่สนใจเรื่องจีนรู้จักจีนดีขึ้น จึงได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา แรกเริ่มเดิมทีมีเพียงพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ชักชวนกันมาเรียน แต่ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่จัดไว้มีความน่าสนใจ และได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน จึงเกิดความสนใจจริงจัง ยิ่งได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วยแล้ว จึงกลายเป็นพูดถึงกันปากต่อปาก ส่งผลให้เมื่อมีเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนรุ่น 2 จึงมีคนสมัครเข้ามาเรียนกว่า 200 คน จนต้องคัดเหลือ 104 คน มาปีนี้เองก็เช่นกัน หลักสูตรของเราได้รับความสนใจ โดยมีผู้สมัครเข้ามากว่า 300 คน จึงต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง 118 คน

“วันนี้หลักสูตรที่เราเปิดอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นผู้นำในองค์กร แต่จริงแล้วหลักสูตรนี้เหมาะกับทุกคน เพราะว่าวันนี้ ในวันที่จีนก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจเบอร์สองของโลก เราหนีไม่พ้นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องจีนให้ถ่องแท้ ผมเชื่อว่าสิ่งที่คนมาเรียนหลักสูตรนี้จะได้ไปคือการเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศจีนมากขึ้น เพราะแม้แต่คนเชื้อสายจีนเหมือนกัน แต่วิธีคิดก็ไม่เหมือนกัน นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้จักเขารู้จักเรา จึงจะเกิดประโยชน์แบบ Win-Win ทั้ง 2 ฝ่าย”

ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร ผอ.หลักสูตรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน เปิดเผยว่า อยากให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เพราะเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์สำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากสถาบันฯ จะพยายามจัดหลักสูตรให้น่าสนใจแล้ว ยังมีการเชิญวิทยาการที่มีความรู้เรื่องประเทศจีนในอันดับต้นๆ ของเมืองไทยมาสอนหลากหลายท่าน ที่สำคัญมีการนำผู้เรียนไปเรียนถึงมหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วย ซึ่งนอกจากหลักสูตรวิทยาการไทย-จีนที่เราเปิดอยู่เป็นรุ่น 3 นี้แล้ว สถาบันฯ ยังเตรียมเปิดหลักสูตรผู้นำไทย-จีนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 40 ปี รุ่น 2 ซึ่งน่าจะเปิดกลางปีนี้ และเตรียมเปิดหลักสูตรผู้นำไทย-จีนยุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชินหัวและมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ไทย-จีน ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ด้านวัฒนธรรม ปรัชญาการทำธุรกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ยั่งยืน