เอาจริงแล้วนะ! ‘ศักดิ์สยาม’ ขู่ขึ้นแบล็คลิสต์-ยึดเงินประกับ ‘ผู้รับเหมา’ ไม่เข้าซ่อมถนนพังภายใน 30 วัน ฟาก ทช. รับลูกเล็งปรับเงื่อนไขเหลือ 15 วัน

“ศักดิ์สยาม” ขู่แบล็คลิสต์-ยึดเงินประกัน “ผู้รับเหมา” หากเข้าซ่อมถนนพังล่าช้ากว่ากรอบเวลา 30 วัน พร้อมสั่ง ทช.พิจารณาระเบียบก่อนออกประกาศกรมฯบังคับใช้ ด้าน “ปฐม” อธิบดี ทช. รับลูก ลุยปรับเงื่อนไข ตั้งเดดไลน์ต้องซ่อมบำรุงภายใน 15 วัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ ทช. ออกระเบียบฯ พร้อมพิจารณาโครงการที่เสียหาย หรือชำรุด กรณีที่ผู้รับเหมาไม่เข้าไปซ่อมบำรุงภายใน 30 วัน โดยมีมาตรการริบเงินค้ำประกันโครงการฯ เพื่อให้ ทช. ไปดำเนินการซ่อมบำรุงเอง รวมถึงขึ้นบัญชีดำ (Black List) เป็นผู้ทิ้งงานด้วย อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าที่ผ่านมามีระเบียบดังกล่าวอยู่แล้ว แต่จะดำเนินการให้เข้มข้นมากขึ้น

ด้านนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ในส่วนของผู้รับเหมาที่ได้รับสัมปทานในการสร้างถนนของ ทช.ที่รวมถึงในส่วนของงานรับประกันการก่อสร้างที่จะสามารถซ่อมบำรุงได้ระยะ 2 ปีนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาซ่อมแซมในส่วนปีที่ 2 ที่ใกล้หมดระยะประกันการก่อสร้าง ซึ่งตามปกติมีเงื่อนไขหากพบส่วนที่ต้องซ่อมแซมจะมีกรอบเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการ แต่เบื้องต้น ทช.ได้มีการพิจารณาว่า จะมีปรับเงื่อนไขจะการแจ้งเตือนล่วงหน้า 15 วันก่อน และหากไม่เข้าซ่อมจะถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน จากเดิมที่การถูกขึ้นบัญชีนั้น สามารถปลดล็อคได้หลังจากเข้าซ่อมถนนแล้ว โดยหลังจากนี้ ทช.จะกลับมาจัดทำรายละเอียดปรับเงื่อนไขระเบียบของ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการซ่อมบำรุงของผู้รับเหมา และนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินการออกประกาศกรมฯ ต่อไป

“ปกติเงื่อนไขปกติการเข้าซ่อมให้เวลา 30 วัน แต่จะปรับเป็น 15 วัน เด่วจะออกเป็นประกาศแต่ต้องเสนอกระทรวงพิจารณา จะมีการปรับว่าถ้าภายใน 15 วันไม่เข้าซ่อมจะติดแบล็คลิสต์ซื้อแบบประกวดราคาไม่ได้ หากครบ 30 วันไม่เข้าซ่อมอีกก็จะหักเงินประกันค่ามาเข้างาน เพราะปัจจุบันผู้รับเหมาจะเข้าซ่อมตอนใกล้หมดระยะประกันทำให้หลวงเสียเปรียบ” นายปฐม กล่าว

ขณะที่ แหล่งข่าวจาก ทช. ระบุว่า ปัจุบันผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะเข้าซ่อมงานช้าเพื่อรอให้ระยะเวลาใกล้ครบ 2 ปีจึงจะเข้าซ่อม ส่วนทาง ทช.ได้มีการเข้าตรวจสอบงานทุกๆ 3 เดือนตามปกติอยู่แล้วและหากตรวจพบก็จะมีการแจ้งผู้รับเหมาให้เข้ามาซ่อมหากไม่มาซ่อมจะถูกขึ้นบัญชีดำของ ทช.ตัดสิทธิในการยื่นซองประกวดราคา แต่เมื่อผู้รับเหมาเข้าซ่อมก็จะมีการปลดบัญชีดำให้ ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายไม่ต้องการให้มีการซ่อมแซมถนนที่ล่าช้าจึงมีนโยบายเพิ่มความเข้มงวดโดยนอกจากตัดสิทธิ์และยึดเงินประกันมูลค่าโครงการในกรณีทิ้งงานแล้ว 

ในส่วนของระเบียบใหม่ที่จะมีการปรับนั้น คือ เบื้องต้นจะตัดสิทธิ์ยื่นซองก่อน ขั้นต่อมาจะเป็นการนำเงินประกันที่มีประมาณ 5% ของมูลค่าโครงการมาใช้ซ่อมแซมก่อนและสุดท้ายจะขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ละทิ้งงานไม่สามารถปลดล็อคได้อีกนอกจากตั้งบริษัทใหม่เข้ามาประมูลแต่ผลงานเก่าที่ผ่านมาจะไม่สามารถนำมาพิจารณาได้อีกต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ทช.ก็จะมีการแก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อออกเป็นประกาศกรมฯต่อไปแต่ระหว่างนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา