‘ศักดิ์สยาม’ ห่วงใยการเดินทางประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำ ทล. เฝ้าระวังเป็นพิเศษ พุ่งเป้า 43 เส้นทางเสี่ยง

“ศักดิ์สยาม” ห่วงใยการเดินทางประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำ “กรมทางหลวง” เฝ้าระวังเป็นพิเศษ พุ่งเป้า 43 เส้นทางเสี่ยง หวั่นเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ พร้อมแนะประชาชนแวะพักที่จุดบริการทางหลวง ให้พร้อมทั้งรถ ทั้งคน ก่อนเดินทางต่อ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่าว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กับกรมทางหลวง โดยเน้นย้ำเรื่องความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ทุกด้าน ต้องได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง ทั้งนี้ 1 ในมาตรการของกรมทางหลวง ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่ 2563 ภายใต้สโลแกนของกระทรวงคมนาคม “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” นั้น กรมทางหลวงมีมาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ เพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุแก้ไขจุดเสี่ยง / จุดอันตราย ปิดจุดกลับรถ / ทางร่วมทางแยกบูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ

สำหรับในปีนี้ มีจุดที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 43 สายทาง 53 แห่ง ดังนี้

จุดเสี่ยงที่เกิดจากขับเร็ว/มีกิจกรรม 2 ข้างทาง 19 สายทาง 24 แห่ง ได้แก่
1. ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ – ปากทางท่าลี่ กม.ต้น 25+000 กม.ท้าย 30+000 พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
2.ทางหลวงหมายเลข 11 อุโมงค์ – กองบิน 41 กม.ต้น 550+000 กม.ท้าย 555+000 พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
3.ทางหลวงหมายเลข 11 ภาคเหนือ – ขุนตานกม.ต้น 475+000 กม.ท้าย 480+000 พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
4.ทางหลวงหมายเลข 1 พาน – สันทรายหลวง กม.ต้น 915+000 กม.ท้าย 920+000 พื้นที่จังหวัดเชียงราย
5.ทางหลวงหมายเลข 1021 แม่ต๋ำ – บ้านใหม่ กม.ต้น 15+000 กม.ท้าย 20+000 พื้นที่จังหวัดพะเยา
6.ทางหลวงหมายเลข 22 กุรุคุ – นครพนม กม.ต้น 235+000 กม.ท้าย 240+000 พื้นที่จังหวัดนครพนม
7.ทางหลวงหมายเลข 212 ย้อมพัฒนา – นาโพธิ์ กม.ต้น 420+000 กม.ท้าย 425+000 พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
8.ทางหลวงหมายเลข 12 กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่จังหวัดตาก
9.ทางหลวงหมายเลข 2 โนนสะอาด – อุดรธานี กม.ต้น 440+000 กม.ท้าย 445+000 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
10.ทางหลวงหมายเลข 221 แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.ต้น 60+000 กม.ท้าย 65+000 พื้นที่จังหวัดหลวงศรีสะเกษ
11.ทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี – ตาลเดี่ยว กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 พื้นที่จังหวัดสระบุรี
12. ทางหลวงหมายเลข 3188 ท่าเยี่ยม – ขอนหอมกม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000พื้นที่จังหวัดสระบุรี
13. ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนแจง – สุพรรณบุรี กม.ต้น 100+000 กม.ท้าย 105+000 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
14.ทางหลวงหมายเลข 305 ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
15.ทางหลวงหมายเลข 303 ราษฎร์บูรณะ – พระสมุทรเจดีย์ กม.ต้น 10+000 กม.ท้าย 20+000 พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
16.ทางหลวงหมายเลข 35 แสมดำ –สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่ง –นาโคก กม.ต้น 25+000 กม.ท้าย 35+000 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
17.ทางหลวงหมายเลข 3091 อ้อมน้อย –สมุทรสาคร กม.ต้น 15+000 กม.ท้าย20+000พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
18.ทางหลวงหมายเลข 4 สระพระ-ห้วยทรายใต้ กม.ต้น 200+000 กม.ท้าย 205+000 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
19.หลวงหมายเลข 4 คลองจีจาง – หลุมดิน กม.ต้น 95+000 กม.ท้าย 100+000 พื้นที่จังหวัดราชบุรี
20.ทางหลวงหมายเลข 35 นาโคก – แพรกหนามแดง กม.ต้น 60+000 กม.ท้าย 65+000 พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
21.ทางหลวงหมายเลข 41 สวนสมบูรณ์ – เกาะมุกข์ กม.ต้น 110+000 กม.ท้าย 115+000 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22.ทางหลวงหมายเลข 4 ตลาดเก่า – คลองท่อม กม.ต้น 975+000 กม.ท้าย 980+000 พื้นที่จังหวัดกระบี่
23.ทางหลวงหมายเลข 402 หมากปรก – เมืองภูเก็ตกม.ต้น 30+000 กม.ท้าย 35+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
24.ทางหลวงหมายเลข 43 นาหม่อม- จะนะ กม.ต้น 20+000 กม.ท้าย 30+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา

ขณะที่ จุดเสี่ยงที่เกิดจากขับเร็วทางโค้ง 6 สายทาง 6 แห่ง ได้แก่
1. ทางหลวงหมายเลข 101 หนองห้า – สวนป่า กม.ต้น 270+000 กม.ท้าย 275+000 พื้นที่จังหวัดแพร่
2. ทางหลวงหมายเลข 1090 แม่สอด-ห้วยน้ำริน กม.ต้น 30+000 กม.ท้าย 35+000 พื้นที่จังหวัดตาก
3. ทางหลวงหมายเลข 2 มวกเหล็ก – บ่อทอง กม.ต้น 50+000 กม.ท้าย 55+000 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
4. หมายเลขทางหลวง 340 สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ กม.ต้น 90+000 กม.ท้าย 95+000 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
5. ทางหลวงหมายเลข 41 ควบคุม เกาะมุกข์ – ควนรา กม.ต้น 130+000 กม.ท้าย 135+000 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)
6. ทางหลวงหมายเลข 406 ปากจ่า – ค่ายรวมมิตร กม.ต้น 35+000 กม.ท้าย 40+000 พื้นที่จังหวัดสตูล

ในส่วนของ “เตือนข้ามฝั่ง” (เกาะสี) 5 สายทาง 5 แห่ง
1. . ทางหลวงหมายเลข105 แม่สอด – ห้วยบง กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่ จังหวัดตาก
2. ทางหลวงหมายเลข 208 ท่าพระ – หนองสระพัง กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
3. ทางหลวงหมายเลข 206 ตลาดแค – วังหิน กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
4. ทางหลวงหมายเลข 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ทางหลวงหมายเลข 4034 ปากน้ำกระบี่ – เขาทอง กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 พื้นที่จังหวัดกระบี่

ด้านจุดเสี่ยงที่เกิดจากโค้งลาดชัน 8 สายทาง 9 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 1095 กิ่วคอหมา – แม่นะ กม.ต้น 75+000 กม.ท้าย 80+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. ทางหลวงหมายเลข 1020 โป่งเกลือ – บ้านปล้อง กม.ต้น 35+000 กม.ท้าย 40+000 พื้นที่จังหวัดเชียงราย
3. ทางหลวงหมายเลข 11 ปางเคาะ – ปางมะโอ กม.ต้น 415+000 กม.ท้าย 420+000 พื้นที่จังหวัดแพร่
4. ทางหลวงหมายเลข 213 สร้างค้อ – สกลนคร กม.ต้น 155+000 กม.ท้าย 160+000 พื้นที่จังหวัดสกลนคร
5. ทางหลวงหมายเลข 11 บึงหลัก – หนองน้ำเขียว กม.ต้น 350+000 กม.ท้าย 355+000 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
6. ทางหลวงหมายเลข 21 หนองบง – ภูสวรรค์ กม.ต้น385+000 กม.ท้าย 390+000 พื้นที่จังหวัดเลย
7. ทางหลวงหมายเลข 4 ตรัง – เขาพับผ้า กม.ต้น 1120+000 กม.ท้าย 1125+000 พื้นที่จังหวัดตรัง
8. ทางหลวงหมายเลข 4028 ห้าแยกฉลอง – กะรน กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
9. ทางหลวงหมายเลข 4029 กะทู้ – ป่าตอง กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ขณะที่ จุดเสี่ยงที่เกิดจากหลับใน 5 สายทาง 9 แห่ง
1.ทางหลวงหมายเลข 1 วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.ต้น 536+000 กม.ท้าย 541+000 พื้นที่จังหวัดตาก
2. ทางหลวงหมายเลข 340 สาลี – สุพรรณบุรี กม.ต้น 49+500 กม.ท้าย 51+500 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ทางหลวงหมายเลข 1 ประตูพระอินทร์ – หนองแค กม.ต้น 70+000 กม.ท้าย 73+000 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ทางหลวงหมายเลข 4 วังยาว – หนองหมู กม.ต้น 265+000 กม.ท้าย 269+000 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. ทางหลวงหมายเลข 4 หนองหมู – ห้วยยาง กม.ต้น 298+000 กม.ท้าย 303+000 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6. ทางหลวงหมายเลข 37 วังโบสถ์ – ปราณบุรี กม.ต้น 33+500 กม.ท้าย 35+500 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7. ทางหลวงหมายเลข 4 นาโหนด – ห้วยทราย กม.ต้น 1191 + 500 กม.ท้าย 1193+ พื้นที่จังหวัดพัทลุง
8. ทางหลวงหมายเลข 4 ห้วยทราย – พรุพ้อ กม.ต้น 1216+5000 กม.ท้าย 1218 +500 พื้นที่จังหวัดพัทลุง
9. ทางหลวงหมายเลข 7 บางปะกง – หนองรี กม.ต้น 51+500 กม.ท้าย 53+500 ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7

นายสราวุธ กล่าวต่ออีกว่า ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 43 สายทาง 53 แห่งนั้น กรมทางหลวงได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันจุดเสียงต่างๆ ทั้งติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำติดตั้ง Barrier น้ำและกรวยยาง ช่วงทางโค้ง หรือจุดที่มีความเสี่ยง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถสำหรับตรวจสอบจุดเฝ้าระวัง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมความเร็วจุดเฝ้าระวัง โดยกรมทางหลวงแนะนำให้พักที่จุดบริการกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บนสายทางเนื่องจากมีความพร้อมในการรองรับทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องดื่ม รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ควรหยุดพักทุก 2 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารแต่พอดี รวมทั้งหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.