จท. ลุยอัพเกรด 10 ท่าเรือ สู่แลนมาร์คใหม่ริมเจ้าพระยา เล็งนำร่อง 4 ท่าเรือ

“กรมเจ้าท่า” ลุยอัพเกรด 10 ท่าเรือ พร้อมยกระดับเชื่อมระบบราง ก้าวสู่แลนมาร์คใหม่ด้านการท่องเที่ยวศูนย์การค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา นำร่อง 4 ท่าเรือ “ท่าเรือยอดพิมาน-ท่าล้ง-ไอคอนสยาม-เอเชียทีค”

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเดินทางเรือโดยสารในกรุงเทพฯและปริมณฑลเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นระบบขนส่งที่ไม่เจอสภาพจราจรติดขัด รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น 2 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเติบโตเพิ่มขึ้นปีละ10%ปัจจุบันเรือด่วนเจ้าพระยามีผู้ใช้บริการมากกว่าวันละ 5 หมื่นคน เรือด่วนคลองแสนแสบมากกว่าวันละ 2 หมื่นคน โดย จท.จึงตั้งเป้าหมายปรับปรุงเพื่อยกระดับท่าเรืออย่างน้อย 10 แห่ง เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้ท่าเรือสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น โดยเฉพาะขนส่งทางรางหรือรถไฟฟ้าที่จะเป็นโครงข่ายคมนาคมสำคัญของกรุงเทพฯ ในอนาคต รวมถึงปรับปรุงท่าเรือที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จท. มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายพัฒนา 3 ส่วน โดยในส่วนเชื่อมต่อระบบราง ประกอบด้วย ท่าเรือพระนั่งเกล้าเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีม่วง ท่าเรือพระราม 7 กับสายสีแดง ท่าเรือบางโพธิ์กับสายสีน้ำเงิน ท่าเรือราชินี และท่าเรือกรมเจ้าท่ากับสายสีน้ำเงิน และท่าเรือสาทรกับสายสีเขียว ส่วนท่าเรือที่มีการปรับปรุงเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ คือ ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน และท่าเรือวัดเชตุพน และสุดท้ายท่าเรือที่เอกชนก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นแลนมาร์คศูนย์การค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ท่าเรือยอดพิมาน ท่าล้ง ท่าเรือไอคอนสยาม และท่าเรือเอเชียทีค ซึ่งท่าเรือเหล่านี้กรมฯ จะเข้าไปกำกับดูแลให้การใช้บริการเรือโดยสารเกิดความปลอดภัยและผู้ใช้บริการมีความสะดวก ทั้งนี้ จท.ได้วางแผนการปรับปรุงและเปิดให้บริการประกอบด้วย ท่าเรือกรมเจ้าท่า มีกำหนดเสร็จ 28 ธ.ค.นี้ ท่าเรือวัดเชตุพน และท่าเรือสาทร เสร็จ ก.ค.63 ท่าเรือราชินีและท่าเตียน เสร็จ ส.ค.63 และท่าเรือท่าช้าง 5 ธ.ค.63 เป็นต้น