iGET จับมือ ม.ดังเซี่ยงไฮ้-อัสสัมชัญศรีราชา จัดโปรแกรมปูพื้นด้านจีนธุรกิจให้นักเรียน ม.ปลาย 1 ปีการศึกษา

iGET จับมือ ม.ดังเซี่ยงไฮ้ ECNU-รร.อัสสัมชัญศรีราชา วางโปรแกรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียน ม.ปลายที่มุ่งเรียนในสายธุรกิจก่อนเข้าชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยจีน สนองนโยบายเร่งปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ปั้นแรงงานคุณภาพรองรับผู้ประกอบการใน EEC เพราะปัจจุบันบุคลากรที่มีทักษะภาษาจีนดีและมีความรู้ทางสายจีนธุรกิจนั้นเป็นที่ต้องการมากขึ้นในทุกปี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 iGET นำมหาวิทยาลัย East China Normal University (ECNU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเพื่อสานต่อความร่วมมือซึ่งได้มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดย อาจารย์ เจสซี่ จาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Global Education Center เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีนักเรียนชาวไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ ECNU เพิ่มขึ้นซึ่งพบว่านักเรียนไทยเริ่มให้ความสนใจเลือกเรียนสายธุรกิจ แต่เด็กไทยจะมีจุดอ่อนในวิชาการคำนวณพื้นฐาน ขณะเดียวกันนักเรียนไทยจำนวนมากมีผลสอบภาษาจีน HSK ในระดับสูงแล้ว แต่ยังขาดวงคำศัพท์ด้านวิชาที่ใช้ในบทเรียน ทำให้เกิดความยากลำบากในการปรับตัวด้านการเรียนช่วงแรก

ทั้งนี้ ECNU จึงได้จัดโปรแกรม iPREP 1 ปีการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนที่ ​ECNU เซี่ยงไฮ้ เพื่อปูวิชาพื้นฐานภาษาจีนสำหรับการเรียน ป.ตรี และ วิชาการคำนวณ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยก่อนเข้าเรียนในระดับ ป.ตรี ในสายธุรกิจอย่างราบรื่น ทั้งนี้โปรแกรมดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการ ในปีการศึกษา 2563