‘ถาวร’ ถก ‘การยางฯ’ หาช่องทางขายสินค้าจากยางพาราบนเครื่องบิน-สนามบิน หวังช่วยเหลือเกษตรกร

“ถาวร” ถกร่วม “การยางแห่งประเทศไทย” ลุยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายรัฐบาล เตรียมทำ MOU เปิดช่องทางขายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน-บนเครื่อง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังได้เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราว่า ผลิตภัณฑ์จากยางพารานั้น ผลิตโดย กยท. กลุ่มสหกรณ์เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 29 แห่ง และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้า souvenir จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและไทยสมายล์ 

ทั้งนี้ การได้หารือร่วมกันดังกล่าวนั้น มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ โดยได้ให้ กยท. ศึกษาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศ ต่างประเทศและพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม เพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น สำหรับการเพิ่มช่องทางการจำหน่วยในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย และสายการบินไทยสมายล์นั้น จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้