‘คมนาคม’ คุมเข้มลดฝุ่น PM 2.5 ผุดมาตรการเอาผิดรถตกเกณฑ์มาตรฐาน

“คมนาคม” ผุดมาตรการคุมเข้ม PM 2.5 สั่งตรวจควันดำ-ฝุ่นละอองรถทุกประเภท ขู่ตกเกณฑ์ถูกดำเนินการตาม กม. พร้อมสั่งผู้รับเหมาก่อสร้างจับตา พ่วงฉีดสเปร์ยน้ำลดฝุ่น ด้าน “ศักดิ์สยาม” เล็งประกาศกฎกระทรวง เพิ่มค่าธรรมเนียม-ภาษีรถสร้างฝุ่น ฟากรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จ่อลดหย่อนให้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นการเร่งด่วน แบ่เป็น มาตรการระยะสั้น ที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ การตรวจรถทุกประเภท ทั้งรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก รวมถึงรถส่วนบุคคลให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง ได้แจ้งให้ผู้รับเหมาหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการควบคุม ปิดกั้น รวมถึงการฉีดสเปรย์น้ำด้วย

ขณะที่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ดำเนินการยกระดับการตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ 15 จังหวัดโดยรอบ ประสานกรมควบคุมมลพิษ ตั้งจุดตรวจ ณ พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูง พร้อมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ 1584 เฟสบุ๊ค ขบ. และทาง Line โดย ขบ. จะตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ได้ประสานงานผู้ประกอบการขนส่งในการตรวจวัดควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ณ สถานที่ประกอบการ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร 

ในส่วนของมาตรการระยะกลางนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาหาแนวทางมาตรการ เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง เช่น การลดหย่อนค่าธรรมเนียมและภาษีในการจดทะเบียนให้กับรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่รถที่ก่อมลพิษ หรือรถมีควันดำไม่ผ่านมาตรฐาน และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนั้น จะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมและภาษีด้วย