ขบ.ย้ำ! รถตู้ต้องอายุไม่เกิน 10 ปี ส่ง ขสมก. อำนวยความสะดวก ปชช.

“กรมการขนส่งทางบก” ย้ำ!! การกำหนดอายุการใช้งานรถตู้โดยสารประจำทางไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน ยืนยันพร้อมเสริมรถโดยสารจากทุกเส้นทางรองรับหากรถตู้หยุดวิ่งให้บริการ และจัดตั้งศูนย์ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. เปิดเผยถึงกรณีรถตู้โดยสารประจำทางที่วิ่งเส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 20 เส้นทาง ซึ่งจะครบกำหนดอายุ 10 ปี ในวันที่ 30 กันยายนนี้ และหยุดวิ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ว่า ในปี 2560 – 2561 จะมีรถตู้ที่หมดอายุการใช้งานจำนวนรถ 954 คัน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นรถตู้ซึ่งจะครบอายุการใช้งาน 10 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2561 เพียง 584 คัน มิใช่เป็นจำนวนมากถึง 1,800 คัน ดังที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้จัดให้มีการประชุมร่วม บขส. ขสมก. และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

โปรดอ่านต่อได้ที่ E-book http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTYzNTUxMiI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjU6IjgyNjU5Ijt9