‘ศักดิ์สยาม’ วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ตามสถานการณ์น้ำท่วม เผยความเสียหาย 2.3 พันล้าน สั่ง ทล.-ทช. ซ่อมถนนภายใน 7 วัน

“ศักดิ์สยาม” ประชุมด่วนวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ถนนเสียหายรวม 2.3 พันล้าน สั่ง ทล.-ทช. ซ่อมถนนให้ ปชช.สัญจรได้ภายใน 7 วัน ด้าน “ถาวร” สั่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภาคใต้ พร้อมมอบ ทย.จับตาสนามบินนครศรีฯ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม TELE – CONFERANCE ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความเสียหาย และการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล (PODUL) ส่งผลให้เกิดอุทกภัย ประชาชนได้รับความเดือนร้อนหลายพื้นที่ เส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับความเสียหาย กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เบื้องต้นทันที

ทั้งนี้ ให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางกระสอบทราย คันดินกั้นน้ำ ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุพร้อมเส้นทางสำรอง ทอดสะพานเบลีย์  (Bailey Bridge) เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีทางหรือสะพานขาด สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่ได้รับการร้องขอ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร รถบรรทุกในการอพยพผู้ประสบภัย สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขนส่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทหาร ตำรวจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ ทล. และ ทช. บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงกลาโหม และกรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ภายหลังน้ำลดให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ภายใน 7 วัน รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำหรับการบูรณะฟื้นฟูถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในภาพรวมนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปสำรวจความเสียหายทั้งหมด เบื้องต้นพบว่า ทล.มีถนนที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า 1,800-1,900 ล้านบาท ส่วน ทช. เสียหายรวมกว่า 400 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพบว่ามีความเสียหายไม่มากนัก ให้หน่วยงานใช้งบประมาณฉุกเฉิน หรืองบกลางให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมไปก่อน

ด้านนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ที่อาจจะได้รับความเสียหายรุนแรงหากเกิดฝนตกหนัก และขอให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เตรียมความพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วม