‘ถาวร’ เดินเครื่องแก้ปัญหาอุปสรรคการค้า ‘ไทย-มาเลเซีย’

“ถาวร” บุกด่านสะเดา ถกแก้ปมการค้าไทย-มาเลเซีย เดินเครื่องเร่งงานด่านฯแห่งใหม่ ฝันแล้วเสร็จ ต.ค.นี้ ขณะเดียวกัน สั่ง ทล.ลุยมอเตอร์เวย์ “หาดใหญ่-สะเดา” คาดตอกเสาเข็มปี 63 พร้อมมอบ ขบ. ประสานงานพิจารณาโควต้ารถขนส่งข้ามแดน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย-มาเลเซียว่า ในการประชุมดังกล่าวนั้น ได้มีการหารือถึงการจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ และจุดเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่-ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย รวมถึงประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน จุดเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับมาเลเซีย การขนส่งสินค้าการส่งออกทางบก เป็นต้น 

สำหรับ ด่านศุลกากรแห่งใหม่นั้น ได้เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2559 มีความก้าวหน้าการก่อสร้างคิดเป็น 97% เหลือการเก็บงานและความเรียบร้อยเล็กน้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ต.ค. 2562 โดยขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตั้งคณะทำงานทางเทคนิคเพื่อพิจารณาจุดเชื่อมโยงการก่อสร้างถนนเส้นที่สองสำหรับเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่-ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดนคณะทำงานฝ่ายไทยประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศ และ สมช.

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาในส่วนของการให้เอกชนลงทุนสร้างคลังสินค้าและลานขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ฝั่งไทย การพัฒนาการขนส่งระบบรางตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปถึงมาเลเซีย ทั้งยังเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-สะเดา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน PPP คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2563 โดยให้กรมทางหลวง หรือ ทล. เร่งดำเนินการเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์เวนคืนที่ดินที่เกี่ยวข้องกับโครงการเร่งด่วนต่างๆ โดยเร็ว 

ขณะที่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจกับการออกมาตรการจำกัดเวลารถบรรทุกเข้าเขตเมืองชั้นในและแนวทางการนำระบบการขนถ่ายทางน้ำมาใช้เพื่อขนส่งสินค้าพร้อมรถขนส่งให้เคลื่อนย้ายได้พร้อมกันนั้น ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดน กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับเรื่องโควต้าจำนวนรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อประโยชน์ของประเทศ