‘อธิรัฐ’ นั่งหัวโต๊ะ ถกร่วม ‘สหภาพฯ กทท.’ ยื่น 11 ข้อเสนอ พิจารณาสวัสดิการ-การบริหารงาน

“สหภาพการท่าเรือฯ” บุกคมนาคมพบ “อธิรัฐ” ยื่น 11 ข้อเสนอพิจารณาสวัสดิการ-การบริหารงาน พร้อมสั่งฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการบางส่วนในช่วงรอยต่อ ระหว่างรอ “ศักดิ์สยาม” ตั้งบอร์ด กทท.ชุดใหม่

นายอธิรัฐ รัตรเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสหภาพรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือ สหภาพฯ กทท. ว่า สหภาพฯ กทท. ได้ขอปรึกษาหารือ พร้อมยื่น 11 ข้อเสนอ เพื่อพิจารณาสวัสดิการของพนักงาน กทท. ไม่เกินระดับ 10 ที่ในขณะนี้มีประมาณ 1,500 คน รวมถึงการบริหารงานของ กทท. ทั้งนี้ ในส่วนของ 11 ข้อเสนอที่สหภาพฯ กทท.ยื่นมานั้น ได้แก่ 1.การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนใหม่ โดยหลังจากนี้ฝ่ายบริหารจะต้องไปสรุปรายละเอียด และเสนอมายังกระทรวงคมนาคมต่อไป 2.สวัสดิการค่าเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงาน 2,500 บาท 3.การปรับค่าช่วยเหลือบุตรจาก 300 บาท เป็น 600 บาท 4.การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานอายุไม่เกิน 10 ปี จากเดิม 5% เป็น 9% 5.ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุของพนักงานที่เข้าทำงานหลังปี 2548

6.การพิจารณาเงินชดเชยตอบแทนจากระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ได้รับไม่ต่ำกว่าผลประโยชน์ระบบบำนาญเดิม 7.การจัดทำโครงการร่วมใจจากองค์กร (เออร์รี่รีไทร์) ปี 2563-2564 ซึ่งในเรื่องนี้ ได้ดำเนินการแล้ว 8.แผนพัฒนาการท่าเรือที่ผ่านมา มีหลายโครงการไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องวิสัยทัศน์แนวคิด รวมถึงนโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 9.การตั้งบริษัทลูกที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่เป็นไปตามที่พนักงานคาดหวังไว้ 10.การตั้งที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาซับซ้อนหลายโครงการ ซึ่งถือเป็นการใช้งบประมาณไม่เกิดประโยชน์ และ11.ข้อสังเกตการณ์ที่กรมเจ้าท่า หรือ จท. จะมอบหมายให้ กทท.เข้าไปดำเนินการท่าเรือคลองใหญ่ จ.ตราด โดยหลังจากนี้ ฝ่ายบริหารของ กทท. จะต้องพิจารณาสรุปในบางเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ ในช่วงระหว่างรอคณะกรรมการ หรือ บอร์ด กทท.ชุดใหม่ ที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง