Browsing Tag

sme bank

กรมพัฒน์ฯ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนวางจำหน่ายในปั๊ม ปตท. ภายใต้แคมเปญ “ไทยเด็ด”

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก SME Bank และสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าจำหน่ายภายในร้านขายของฝากสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ภายใต้แคมเปญ “ไทยเด็ด” คิ๊กออฟเฟสแรก 14…

BPM ผนึก SME Bank และ MBK เปิดงาน “สุดยอด SMEs ของดี ทั้งไทยและนานาชาติ”

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPM Thailand) ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย นายสมพล ตรีภพนารถ…