BPM ผนึก SME Bank และ MBK เปิดงาน “สุดยอด SMEs ของดี ทั้งไทยและนานาชาติ”

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPM Thailand) ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการ ร่วมพิธีเปิดงาน “สุดยอด SMEs ของดี ทั้งไทยและนานาชาติ” มหกรรมรวมสินค้าดี โปรโมชั่นถูกใจ ส่งตรงความสุขจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง  พร้อมทั้งองค์ความรู้คู่เงินทุนจัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสสร้างยอดขาย พัฒนาแบรนด์สินค้าไทยสู่ตลาดโลก  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ซึ่งงานจัดตั้งแต่วานนี้(29 ต.ค.) – 1 พ.ย. 2561 ณ  โซน Craft Village ชั้น ศูนย์การค้า MBK Center เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561