Browsing Tag

Smart Leader

กรุงเทพประกันชีวิตเดินหน้าพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการ Smart Leader

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ‘Open House แนะนำโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader)’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขยายและพัฒนาช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท…