กรุงเทพประกันชีวิตเดินหน้าพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการ Smart Leader

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ‘Open House แนะนำโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader)’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขยายและพัฒนาช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ด้วยหลักสูตรการอบรมความรู้พื้นฐาน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะ และการกระตุ้นเพื่อสร้างผลผลิต ตลอดเส้นทางอาชีพที่ต้องการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก อนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต กล่าวปฐมนิเทศโครงการ ร่วมด้วย สกาว สำราญคง ผู้บริหารฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้แนะนำภาพรวมโครงการ และ รชฎ เอกรัตน์ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนการขายตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน มาให้ข้อมูลเรื่องการรับรองรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ

โครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารทีมงานขายรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในเรื่องรายได้และความก้าวหน้าในธุรกิจ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้บริหารหน่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้การรับรองรายได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมถึงได้รับการอบรมในหลักสูตรพิเศษตามมาตรฐาน พร้อมทักษะอื่นๆ สำหรับการเป็นผู้บริหารทีมขายมืออาชีพในอนาคตอย่างเข้มข้น

โครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) เป็นหลักสูตรระยะเวลา 12 เดือน เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2777 8431