Browsing Tag

SIAM GPS

‘SIAM GPS’ ผู้คร่ำหวอด GPS Tracking!! Key Success “GPS คือร่างกาย บริการคือหัวใจ”

“สยาม จีพีเอส” เป็นบริษัทที่เข้ามาคลุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจผู้ให้บริการด้าน GPS Tracking มากว่า 11 ปี ซึ่งถือเป็นยุคเริ่มต้น ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในปี 2550 ธุรกิจ GPS Tracking ยังไม่ได้เป็นที่ต้องการของกลุ่มธุรกิจด้านการขนส่งมากนัก…