Browsing Tag

NIDA

นิด้า เปิดแผนการศึกษา ป.โท-ป.เอก ชูความต่างหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นำเข้าสู่คณะสถิติประยุกต์ มุ่งพัฒนามุมมองเชิงลึก เพื่อการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร นักวิเคราะห์/นักวิชาการ ขณะเดียวกันจับมือ…