Browsing Tag

MBA จุฬาฯ

JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง เชิญชวนผู้บริหาร นักการตลาดมืออาชีพและผู้สนใจทั่วไปร่วมโครงการ ดีเดย์เปิดรับสมัครรุ่นแรก ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.61-21 …