Browsing Tag

KTAXA Step Life

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม  “KTAXA Step Life ปี 2” 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตจัดกิจกรรม “KTAXA Step Life ปี2”  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่ในแต่ละวันได้  "ก้าว"…