กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม  “KTAXA Step Life ปี 2” 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตจัดกิจกรรม “KTAXA Step Life ปี2”  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่ในแต่ละวันได้  “ก้าว” มากขึ้นก็สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้นอกจากนี้ทุกคนยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมจากการสะสมทุก10,000 ก้าวมาเปลี่ยนเป็นเงินจำนวน10 บาทเพื่อสมทบทุนนำเงินไปซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่หญิงไทยผู้ด้อยโอกาสเพราะกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่ดีเริ่มขึ้นได้ที่ตัวเราซึ่งตรงกับเป้าหมายหลักของบริษัทที่เราสนับสนุนให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา