Browsing Tag

KTAM

แอดไลน์ KTAM เป็นเพื่อนรับฟรีสติ๊กเกอร์ น้องวาโย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM จัดทำ KTAM ไลน์แอด    เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการติดตามอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท คลิกดูมูลค่าสินทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV) การนำเสนอกองทุนแนะนำแบบรายเดือน…

KTAM จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจการแพทย์-อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM จัดงานสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และดูแลสุขภาพ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั่วโลก” ในมุมมองของ Invesco Asset Management  ให้กับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน…

KTAM ร่วมออกบูธกับธนาคารกรุงไทยในงานมหกรรมการเงิน 2019

           นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ร่วมเปิดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม…