KTAM จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจการแพทย์-อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM จัดงานสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และดูแลสุขภาพ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั่วโลก” ในมุมมองของ Invesco Asset Management  ให้กับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยมีนายสมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ และนายเสรี ระบิลทศพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 เป็นตัวแทนในการต้อนรับ  ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้