Browsing Tag

guru vision

การเมืองงวด….รัฐเร่งเดินหน้าประเทศ

หากสังเกตจะเห็นว่าในช่วงเข้าโค้งสุดท้ายของปีนี้ รัฐบาลเร่งรัดโครงการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปซึ่งได้มีการโหมโรงสัญญากับประชาชนไว้ในช่วงที่ คสช.เข้าช่องทางพิเศษมาเป็นรัฐบาล…