Browsing Tag

Deliveree

‘Deliveree’ ฉลอง 4 ปียอดโตทะลุ!! ตอกย้ำการขนส่งผ่านเทคโนโลยี

Deliveree ฉลอง 4 ปี มูลค่าการขนส่งไตรมาสแรกโตกว่า 140% พร้อมเตรียมขยายบริการ รองรับการกระจายสินค้าของธุรกิจ ตอกย้ำการพัฒนาการขนส่งผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของภาคธุรกิจในไทย…