Browsing Tag

88 ปี

88 ปี เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI

คุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และสักการะเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส 20 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันครบรอบก่อตั้ง “เมืองไทยประกันภัย” ครบรอบ 88…