88 ปี เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI

คุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และสักการะเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส 20 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันครบรอบก่อตั้ง เมืองไทยประกันภัย ครบรอบ 88 ปี โดยมี คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเข้าร่วมพิธีพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน และมอบรางวัล MTI LONG SERVICE AWARDS สำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป ณ ลานร่มเย็น อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา