Browsing Tag

ในห้าง 16 แห่งชั่วคราว

ไทยประกันชีวิต ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิดศูนย์ CSC ในห้าง 16 แห่งชั่วคราว

ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิดศูนย์ CSC ในห้าง 16 แห่งชั่วคราว พร้อมขยายแนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ 60 วัน…