ไทยประกันชีวิต ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิดศูนย์ CSC ในห้าง 16 แห่งชั่วคราว

ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิดศูนย์ CSC ในห้าง 16 แห่งชั่วคราว พร้อมขยายแนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ 60 วัน สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดผ่อนผันตั้งแต่กุมภาพันธ์-มิถุนายน 63

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต จึงดำเนินแนวทางเชิงป้องกันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดต่างๆ โดยปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center : CSC) ในศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดในเขตภูมิภาคบางจังหวัดเป็นการชั่วคราว จำนวน 16 สาขา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – วันที่ 12 เมษายน 2563 ประกอบด้วยศูนย์ CSC ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ สาขาแม็กแวลู นวมินทร์, สาขาพาราไดซ์ พาร์ค, สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์, สาขาเซ็นทรัล พระราม 2, สาขาเดอะมอลล์ บางแค, สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ, สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ และสาขาสีลม คอมเพล็กซ์ ศูนย์ CSC ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สาขาเมกา บางนา, สาขา อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สาขายูดีทาวน์ อุดรธานี และในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา ซึ่งเฉพาะศูนย์ CSC แห่งนี้จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – วันที่ 31 มีนาคม 2563

“การปิดศูนย์ CSC ในพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในแนวทางเชิงป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้เอาประกัน พนักงานและประชาชนทั่วไป รวมถึงลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของภาครัฐ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสร้างความอบอุ่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” นายอังกูรกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำธุรกรรมของผู้เอาประกัน จากการปิดทำการชั่วคราวของศูนย์ CSC ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีบริการไทยประกันชีวิต อีซี่เพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่หลากหลายช่องทาง อาทิ ชำระผ่าน Mobile Banking, ชำระผ่านสาขาทั่วประเทศ, ชำระผ่านบัตรเครดิต, ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝาก, ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์, ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีบริการไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ หรือการเรียกร้องสินไหมด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com หรือสอบถามข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ผ่านไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124