Browsing Tag

โครงงาน “ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน”

เชิญเยาวชนร่วมประกวดโครงงาน “ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน”

งานประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 10 หรือ 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019) ภายใต้ความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้อง ๆ…