เชิญเยาวชนร่วมประกวดโครงงาน “ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน”

งานประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 10 หรือ 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019) ภายใต้ความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมหรือโครงงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท


การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 3 คน โดยส่งผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เล่าเกี่ยวกับโครงงานหรือไอเดียการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน และผลที่ได้รับ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ลักษณะของโครงงานหรือไอเดียดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ประยุกต์แนวคิดจากศาสตร์พระราชา หรือโครงการในพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนได้จริง

สำหรับผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร โดยทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันสนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม และจะประกาศผลในวันที่ 20 ตุลาคม สมัครและส่งผลงานได้ที่ www.weec2019.org/contest หรือ weec2019@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-229-3347 และทาง Facebook : WEEC2019