Browsing Tag

โครงการอนุรักษ์ป่าแห่งแรกของโลก

4 แบงก์ใหญ่ร่วมขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. กับโครงการอนุรักษ์ป่าแห่งแรกของโลก

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ร่วมแถลงการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ (Green Bonds) …