4 แบงก์ใหญ่ร่วมขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. กับโครงการอนุรักษ์ป่าแห่งแรกของโลก

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ แห่ง ร่วมแถลงการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ (Green Bonds) สำหรับโครงการอนุรักษ์ป่าที่ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของโลก โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กำหนดการเสนอขายช่วง 20-23 กรกฎาคม 2563 นี้ หวังเดินหน้าธุรกิจควบคู่การสานพลังสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้