Browsing Tag

แอกซ่าประกันภัยจัดเสวนาออนไลน์

แอกซ่าประกันภัยจัดเสวนาออนไลน์ แนะวิธีดูแลสุขภาพจิต เนื่องในโอกาสวันสุขภาพจิตโลก

เนื่องในโอกาสวันสุขภาพจิตโลกซึ่งตรงกับวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลกแบบออนไลน์ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต…