แอกซ่าประกันภัยจัดเสวนาออนไลน์ แนะวิธีดูแลสุขภาพจิต เนื่องในโอกาสวันสุขภาพจิตโลก

เนื่องในโอกาสวันสุขภาพจิตโลกซึ่งตรงกับวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลกแบบออนไลน์ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต และกระตุ้นให้ทุกคนช่วยเหลือและรับฟังผู้ที่ประสบปัญหาด้านจิตใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน โดยมีนางสาวกีรติญา จันทรัตน์ (จูนนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยและเจ้าของเหรียญเงินเพาะกายชิงแชมป์โลก และนางสาวปทุมมาศ จัดแจง (เอ) นักวิ่งผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้ร่วมก่อตั้งเพจ “วิ่งหายเจ็บใจ” มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาความเครียด โรคซึมเศร้า และภาวะวิตกกังวลให้ผู้ชมได้รับฟัง รวมถึง นพ.ณัฐพล พิพัฒฐาดร จิตแพทย์จากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว iStrong ที่มาร่วมกิจกรรมไลฟ์สด เพื่อพูดคุยถึงวิธีการรับมือกับความกลัวและภาวะความกดดันอย่างสร้างสรรค์ 

ท่ามกลางช่วงเวลาท้าทายเช่นนี้ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะกับตัวเราเองหรือครอบครัว ต่างต้องพบเจอวิกฤติปัญหาต่างๆ ประเด็นเรื่องสุขภาพจิตจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ และสามารถเปิดใจพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งกับครอบครัว เพื่อนๆ รวมถึงที่ทำงาน

มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวเน้นย้ำว่า “สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่แอกซ่าให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่กับเฉพาะในประเทศไทย แต่ในระดับโลกด้วย ซึ่งการให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพจิตในประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นๆ แอกซ่าจึงมุ่งสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้น เราเดินหน้าส่งเสริมและช่วยเหลือคนที่ต้องการการดูแลเอาใส่ใจ ทั้งนี้ แอกซ่าและสโมสรลิเวอร์พูลในฐานะพันธมิตรหลัก ร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมความสำคัญของการมีพลังกายและใจที่เข้มแข็ง มีความสุขทั้งด้านจิตใจ และทัศนคติการใช้ชีวิต ซึ่งจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตที่ตั้งใจไว้”

นางสาวสุรีรัตน์ โมฬีชาติ ผู้อำนวยการบริหารสายงานการตลาดบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยปัญหาความท้าทายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างมากมาย เพื่อให้เรามีสติและจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง เราสามารถฝึกฝนตัวเองเพื่อหาความสมดุลภายในจิตใจ รวมถึงหันมาเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความผ่อนคลาย โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 เราสามารถช่วยกันดูแลสุขภาพกายและใจของเราให้สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต เพื่อให้เราทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย”