Browsing Tag

เลื่อนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้

วิริยะประกันภัย ลดเสี่ยงโควิด-19! เลื่อนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์…

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของประชาขน…