วิริยะประกันภัย ลดเสี่ยงโควิด-19! เลื่อนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 63

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของประชาขน จึงมีความจำเป็นต้องขอประกาศเลื่อนการจัด “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2563 อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่ รวมถึงประชาชนที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจัดทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
สำหรับการจัดโครงการฯ ในปี 2563 จากเดิมที่ยังเหลือการจัดอีกสองรุ่น ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ ด้วยบริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ และทีมผู้จัดงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 มากขึ้น บริษัทฯ จึงขอเลื่อนการจัดอบรมทุกรุ่นออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายโดยเร็ว และบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงาน สานต่อโครงการอันเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนและสังคมต่อไป.