Browsing Tag

เมกะโปรเจ็กต์คมนาคม

ครม.ไฟเขียว 46 เมกะโปรเจ็กต์คมนาคม มูลค่า 1.79 แสนล้าน ผูกพันปี 64-67 ครอบคลุม ‘บก-ราง-อากาศ’

ครม.ไฟเขียว 46 เมกะโปรเจ็กต์คมนาคม มูลค่า 1.79 แสนล้าน ผูกพันปี 64-67 ครอบคลุม “บก-ราง-อากาศ” หนุนการขนส่งโลจิสติกส์ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ-ประชาชนเดินทางสบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า…