Browsing Tag

เพื่อการเรียนการสอน

เอไอเอ ประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

 นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านปุน ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน…