เอไอเอ ประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

 นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านปุน ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’